0

Bočný plank

Popis produktu

POLOHA:

Bočný podpor na predlaktí, boky na podložke, dolné končatiny vystreté, členky na sebe, voľná paža je v upažení (do výšky)

POHYB:

Zo základnej polohy zdvihnite boky do výšky, chrbtica- panva- členky sú v rovine. Voľná horná končatina je v upažení. Hlava je v predĺžení chrbtice.

TIP:

Vždy sa presvedčte, že ste v rovine . Lakeť (opornej hornej končatiny) pod plecom, plece je v rovine panvy a členkov.

CIEĽ:

core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé