0

Krab s dotykom špičky

Popis produktu

POSTAVENIE:

Podpor vzad na dlaniach a celých chodidlách, panva nad podložku

POHYB:

Súhlasné odpojenie od podložky jednej hornej končatiny s dolnou končatinou na kríž a dotyk prstov vysoko nad telom

TIP:

Pre lepšiu stabilitu pri cvičení je možné položiť horné končatiny širšie, než postavenie pliec a dolné končatiny širšie, než šírka panvy.

CIEĽ:

Zamerané na silu svalstva trupu (core)

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé