0

Preskoky cez švihadlo

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený na šírku panvy, paže pri tele, konce švihadla v rukách

POHYB:

Vykonávajte preskoky vpred cez švihadlo. Po každom preskočení vydvihnite dolnú končatinu pokrčenú v kolene hore a vpred.

TIP:

Cvičenie vykonávajte na špičkách, využívate elastickú energiu v šlachách

CIEĽ:

Kardio

 

Jednoduché