0

Ruský twist

Popis produktu

POLOHA:

Zo sedu vzpriameného zodvihnite dolné končatiny do výšky a trup nakloňte mierne vzad. Jednoručku uchopte z vonku za kotúče pred trupom.

POHYB:

Zo základnej polohy sa vytočte v trupe a s pažami do strany a následne na opačnú stranu

CIEĽ:

Core

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Pokročilé