0

Skracovačky v bočnom planku, lakeť ku kolenu

Popis produktu

POLOHA:

Podpor na boku s oporou na predlaktí a predkolenia (noha pokrčená v kolene). Trup je v napätí v osi dolné končatiny, chrbtica, hlava. Hornú voľnú končatinu pokrčte v lakti, chyťte sa za záhlavie.

POHYB:

Zo základnej polohy boky znížte ku podložke, následne vráťte do základnej polohy. V tejto polohe pokrčte voľnú dolnú končatinu v kolene vpred. Lakťom hornej končatiny (stále v záhlaví) sa dotknite kolena.

TIP:

Počas celého cvičenia udržujte os dolné končatiny, trup a neuvoľňujte. Pohyb vykonávajte plynulo

CIEĽ:

Core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé