0

Sumo drep s výskokom

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený s rozkročenými dolnými končatinami naširoko. Paže popri tele.

POHYB:

Zo základnej polohy do podrepu naširoko, v podrepe zakmitáme 3x a následne výskok. Dopomôžte si hornými končatinami.

CIEĽ:

Posilnenie kvadricepsov, sedacie svalstvo.

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé